08/01/2018

K9 Szkolenie psów służbowych

K9 Szkolenie psów służbowych

Szkolenie przyszłego psa służbowego

Szkolenie psów służbowych, to specjalistyczny sektor pracy, który wymaga określonych predyspozycji zarówno od psa jak i jego właściciela. Psy służbowe wykorzystywane są do wielu zadań – od tropienia ludzi i wykrywania substancji, do pracy w obronie, jako psy bojowe. Ze względu na szerokie spektrum działań i wysoki poziom trudności, psy służbowe wybierane są poprzez selekcję. Trening psów służbowych zaczyna się we wczesnym wieku, z odpowiednim ukierunkowaniem i wykorzystaniem ich predyspozycji. To psy z tak zwanych linii użytkowych – czyli hodowli ukierunkowanych na dobór odpowiednich cech psycho-fizycznych psa.

Praca z pozorantem w realnych warunkach

Technika pracy jest podobna do techniki pracy z innymi psami, ale obciążenia w jakich będą w przyszłości pracować wymagają innego trybu przygotowania. Taki pies przez wiele lat swojej pracy poddawany jest próbom które wywierają nacisk na jego psychikę oraz są wyczerpujące fizycznie. Można to porównać do uprawiania sportów ekstremalnych u ludzi. Przewodnik takiego psa musi posiąść wiedzę na temat metod szkolenia psa, psychologii oraz podstaw wiedzy weterynaryjnej i żywienia. Taki przewodnik staje się dla psa jego partnerem, trenerem personalnym, jednocześnie dbając o jego dietę i zdrowie. Dzięki tej wiedzy utrzymuje jego walory użytkowe.

Detekcja

Współpracując z wieloma przewodnikami w różnych formacjach, zarówno w wojsku jak i w policji, pośrednicząc w przygotowaniu psów do służb nauczyliśmy się dostosować system szkolenia tak, aby sprostał odmiennym wymaganiom, jakie stawiają różne formacje. Przygotowane przez nas psy aktualnie pracujące w służbach, nie tylko spełniają stawiane im wymagania, ale osiągają bardzo dobre wyniki. Staramy się utrzymać kontakt z ich przewodnikami w celu monitorowania ich poziomu, żebyśmy mogli wciąż uczyć się, modyfikować nasze narzędzia pracy rozwijając się na tym polu, dając tym samym gwarancję przyszłym klientom wysokiej jakości szkolenia.

Certyfikat uczestnictwa – wykrywanie zapachu

Dyplom uczestnictwa – mondioring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz też: