08/01/2018

Działy szkolenia psów

Działy szkolenia psów

Działy szkolenia psów, którymi się zajmujemy uzmysławiają, jak wiele czynników ma wpływ na życie i funkcjonowanie naszego psa. Na część z nich mamy lub możemy mieć wpływ poprzez szkolenie psa, inne natomiast pozostają poza naszym zasięgiem. Te drugie, to na przykład uwarunkowania genetyczne, które wpływają zarówno na fizyczne cechy naszego psa (jego budowa, wygląd, predyspozycje fizyczne itp.), jak i psychiczne (temperament, wrażliwość układu nerwowego, lękliwość, pewność siebie itp). Oczywiście jest możliwa praca nad psycho-fizycznymi cechami psa. Możemy poprawić jego pewność siebie, jego wydolność, uczynić mniej wrażliwym na czynniki wywołujące lęk, ale nigdy nie uda nam się całkowicie zmienić genetycznych podwalin jego cech i zachowań.

Te czynniki natomiast, na które można mieć wpływ uporządkowane są w działy szkolenia psów. Dają nam one cały wachlarz możliwości, aby nauczyć psa tego, czego od niego wymagamy do funkcjonowania z nami w życiu codziennym, bądź osiągania większych sukcesów szkoleniowych. A trzeba sobie zdawać sprawę, że pies uczy się cały czas – bez względu na to, czy kontrolujemy ten proces nauki czy nie. Na przykład wtedy, kiedy znajdzie sposób na wyjście poza posesję. Pozostawiony sam sobie zawsze znajdzie jakąś aktywność, którą doprowadzi do perfekcji (niszczenie ogródka, posesji itp.) nie licząc się z naszym zdaniem, co do potrzeby i słuszności tych działań. Większość zachowań niepożądanych i kłopotów, jakie sprawia nasz pies wynika z braku komunikacji w fazie zarówno wychowania, jak i zaawansowanego szkolenia. A więc lepiej dołożyć starań w naukę zanim pies nauczy się zachowań, z których nie będziemy ani dumni, ani zadowoleni.

W tym właśnie możemy wam pomóc. U nas dowiesz się w jaki sposób pies się uczy i zrozumiesz słuszność metod, którymi się posługujemy w szkoleniu psów.

Działy szkolenia psów – czym się zajmujemy?

Socjalizacja i wychowanie

Pracować można już z kilkutygodniowym szczeniakiem. O tym, jak robić to umiejętnie i czego można już uczyć takiego maluszka dowiesz się z działu SOCJALIZACJA I WYCHOWANIE. Nauczysz się rozpoznawać potrzeby swojego pupila oraz prawidłowo odczytywać i rozumieć jego zachowanie oraz tworzyć w tym okresie fundament do dalszego rozwoju i uczenia.

Dział POSŁUSZEŃSTWO przybliży ci, w jaki sposób poprawić komunikację z psem, która z kolei stanowi podwaliny do nauczania określonych zachowań i rozumienia sygnałów, jakimi są „komendy”. Pokażemy przewodnikowi, jak uczyć własnego psa oraz jak stawiać przed nim kolejne rozwijające go zadania.

Posłuszeństwo
Praca węchowa

PRACA WĘCHOWA to dział mający związek z tropieniem lub wykrywaniem zapachów.

Bardziej zaawansowany dział PRACA PSA W OBRONIE i SPORTY KYNOLOGICZNE zajmuje się szkoleniem psów pod kątem przygotowania do egzaminów i testów Związku Kynologicznego w Polsce.

Obrona i Sporty kynologiczne
Pies użytkowy

Zajmujemy się też K9 SZKOLENIE PSÓW SŁUŻBOWYCH. Jest to dział poświęcony szkoleniu psów użytkowych i pracujących.

Wszystkie te działy i dziedziny szkolenia, którymi się zajmujemy, przenikają się wzajemnie i uzupełniają. Na szkoleniach dajemy kompendium wiedzy, które uzmysławia i pozwala zrozumieć wszystkie mechanizmy działania oraz potrzeby naszego czworonożnego przyjaciela.