24/01/2018

Podziękowania od Żandarmerii Wojskowej

szkolenie przewodników psów służbowych

Podziękowania od Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie za cykl szkoleń zorganizowanych z myślą o przewodnikach psów. Celem szkoleń była poprawa komunikacji między przewodnikiem, a jego psem oraz zrozumienie mechanizmów, które kierują psem i nauczenie się ich wykorzystywania do nauki nowych zachowań i do codziennej pracy w warunkach obciążenia.